Daršan pomeni biti viden od Božanskega. Enkrat je tako, drugič drugače, naslednjič nič posebnega. Jaz zaznavam daršan svojega učitelja kot blagoslov absolutne resničnosti. Kaj to pomeni v praksi? Pri daršanu imaš lahko svoj specifičen namen ali vprašanje in odnos z božansko zavestjo. Se odpreš in…. dobiš feedback. Se zgodi, da tega feedbacka včasih tudi ni. Zdi se mi, da na namen ali vprašanje, ki smo ga zastavili, feedback ni vedno potreben. Morda ga ne potrebujemo ravno tisti čas ali pa naš namen ni pravi. Morda nismo dovolj odprti? Spet drugič sem dobila odgovor kot vizijo ali doživetje ali pretok po telesu, uvid v plus dimenzijo zavedanja. Ljudje pravijo, zakaj bi sploh imeli učitelja, saj je vse v nas samih. Jaz sem tudi mojster. Mi smo tudi mojstri. Res je, vendar se še nismo povsem spoznali kot mojstri. Mojstri pomagajo drugim pri procesu samospoznanja in kasneje tudi višjega božanskega spoznanja. Samospoznanje pomeni živeti življenje v stalnem zadovoljstvu. Brez kakršnihkoli motenj žalosti, stresa, strahov, ipd. Sama poznam samo svojega učitelja Paramahamso Vishwanando kot takšnega. Še več, on ima vse mistične moči, ki so značilne za človeka, ki je spoznal Boga. Je povsem jasnoviden, jasnoslišen in jasnoveden.

Je popolnoma neomejen, zato lahko spletni daršan smatrate kot stik z mojstrom, ki je sicer na zaslonu, vendar dušo obišče preko zaslona, včasih še preden pride pred zaslon ali je celo z nami močno prisoten po takšnem daršanu še celo uro. Veliko jih pove, da so resnično doživeli velik preboj v sebi šele pri tretjem daršanu.

Včasih se mi zdi, da mi je pokazal strah, s katerim sem ustvarila še dve življenji utelešenosti na Zemlji, in mi je strah ozavestil, da sem ga lahko predelala. Včasih, mi je dal odgovor glede moje bolečine in mi pokazal, da ne glede na vse okoliščine, tudi če se mi zdi da ni tako, mi absolutna resničnost vedno daje in me vedno podpira. Duh ni ta, ki mi ne bi dal. Jaz si enostavno ne vzamem. Po daršanu je včasih prišel v moje sanje in mi dal dodatno pojasnilo na moj odgovor. Lepo mi je razložil, zakaj smo ločeni od zadovoljstva.

Odprto srce, ponižnost, iskrenost, meditacija, jasen namen in nič pričakovanj. Le naša prisotnost, ki se resnično želi povezati z učiteljem in vztraja, da smo kot ljudje predani mojstru v sebi in mojstru v drugem. Kajti mi vsi smo eno. In ko se mojster v meni in drugem srečata, se razblini vsa dvojnost in enost v nas se okrepi. Da postajamo VELIKA ENOST in še večja enost in še močnejša in še močnejša. Razsvetljena zavest pozna večno ekspanzijo. Se ne ustavi, ne pozna meja. Se širi in širi in večno širi. In čuti ekstazo ob tem večnem širjenju. Le kdo bi se temu želel upreti?

Ragini Dasi