PRAVILA ZASEBNOSTI

 

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora biti vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za Društvo Bhakti Marga Slovenija. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Kot upravljalec je Društvo Bhakti Marga Slovenija izvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tej spletni strani. Vendar pa imajo lahko internetni prenosi podatkov varnostne vrzeli, zato absolutne zaščite ni mogoče jamčiti. Zaradi tega ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost sporočiti osebne podatke z drugimi sredstvi, npr. po telefonu.

 1. Definicije

Izjava o varstvu podatkov Društva Bhakti Marga Slovenija uporablja izraze, uporabljene v Splošni uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi najprej želeli razložiti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

 • a) Osebni podatki

Osebni podatki pomenijo vse podatke v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (“posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 • b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsak določen ali določljiv posameznik, katerega osebne podatke obdeluje upravljalec, odgovoren za obdelavo.

 • c) Obdelava

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 • d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

 • e) Oblikovanje profilov

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

 • f) Psevdonimizacija

Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

 • g) Upravljalec

Upravljalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljalec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

 • h) Obdelovalec

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca.

 • i) Uporabnik

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

 • j) Tretja oseba

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljalec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljalca ali obdelovalca.

 • k) Privolitev

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali jasnega pritrdilnega dejanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Ime in naslov upravljalca

Upravljalec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov je:

Društvo Bhakti Marga Slovenija
Kraljeviča Marka ulica 14
2000 Maribor, Slovenija
Kristian Petek
Telefon: +386 41 662 951
E-pošta: christian@bhaktimarga.si

 1. Ime in naslov uradne osebe za varstvo podatkov
  Kontaktna oseba za varstvo podatkov upravljalca je:
  Marko Preželj

Društvo Bhakti Marga Slovenija
Kraljeviča Marka ulica 14
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 30 440 404
E-pošta: dataprotection@bhaktimarga.si

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli neposredno obrne nanj za varstvo podatkov glede vseh vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom podatkov.

 1. Piškotki

Spletne strani Društva Bhakti Marga Slovenija uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v računalniški sistem prek internetnega brskalnika.

Veliko spletnih mest in strežnikov uporablja piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, s pomočjo katerega lahko internetne strani in strežniki dodelimo določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo brskalnik posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Z edinstvenim ID-jem piškotka je mogoče prepoznati in prepoznati določen internetni brskalnik.

Z uporabo piškotkov lahko Društvo Bhakti Marga Slovenija uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabnikom prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotka lahko podatke in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na uporabnika. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo prepoznati uporabnike naših spletnih strani. Namen tega priznanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, npr. ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletne strani, ker za to poskrbi spletna stran, piškotek pa je se shranil v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni članke, ki jih je stranka namestila v virtualno nakupovalno košarico prek piškotka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika in s tem lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke izbrišete kadar koli prek internetnega brskalnika ali drugih programskih programov. To je mogoče v vseh popularnih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, onemogoči nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, je mogoče, da funkcije našega spletnega mesta ne bodo v celoti uporabne.

 1. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletno mesto Društva Bhakti Marga Slovenija zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali samodejni sistem prikliče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnikov strežnika. Zbrani so lahko podatki o (1) uporabljeni vrsti in in različici brskalnika, (2) operacijskem sistemu, ki ga uporablja sistem dostopa, (3) spletni strani, s katere sistem dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani napotitelji), (4) pod – spletna mesta, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) internetni naslov (IP naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopa do sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki so lahko uporabni v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij Društvo Bhakti Marga Slovenija ne sprejema nobene odločitve o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti podatki se namreč uporabljajo izključno za (1) pravilno posredovanje vsebine naše spletne strani, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in njegovega oglaševanja, (3) zagotavljanje dolgoročne uporabnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnih strani in (4) organom pregona zagotoviti informacije, ki so potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Društvo Bhakti Marga Slovenija statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije s ciljem povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja ter zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek dnevnika strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 1. Registracija na naši spletni strani

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko registrira na spletni strani upravljalca z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se pošljejo upravljalcu, se določi z ustrezno vhodno masko za registracijo. Osebne podatke, ki jih vnese posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljalec zbira in hrani izključno za interno uporabo in za lastne namene. Upravljalec lahko zahteva prenos na enega ali več obdelovalcev (npr. storitev dostave paketov), ​​ki osebne podatke prav tako uporablja za interne namene upravljalca.

Z registracijo na spletni strani upravljalca se shrani tudi IP-naslov, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov je potrebno, ker je to edini način, da preprečimo zlorabo naših storitev in po potrebi omogočimo preiskavo storjenih kaznivih dejanj. Shranjevanje teh podatkov je torej potrebno za zaščito upravljalca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če je upravljalec to dolžan storiti v skladu s predpisi ali če prenos služi kazenskemu pregonu.

Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s prostovoljnim navajanjem osebnih podatkov, omogoča upravljalcu, da ponudi posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsebino ali storitve, ki jih je zaradi njihove narave mogoče ponuditi samo registriranim uporabnikom. Registrirani posamezniki lahko kadar koli spremenijo osebne podatke, ki so jih navedli med registracijo, ali jih v celoti izbrišejo iz zbirke podatkov upravljalca.

Upravljalec podatkov je vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, dolžan na njegovo zahtevo kadarkoli zagotoviti informacije o tem, kateri osebni podatki o njem se hranijo, ter takšne podatke v odsotnosti zakonske obveznosti hrambe izbrisati ali popraviti. V ta namen se lahko oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, obrne na pooblaščenca za varstvo podatkov, navedenega v tej izjavi o varstvu podatkov, ali na katerega koli uslužbenca upravljalca.

 1. Naročanje na naše novice

Spletna stran Društva Bhakti Marga Slovenija omogoča uporabnikom, da se naročijo na novice našega podjetja. Kateri osebni podatki se pridobijo določajo podatkovna polja, ki jih je treba izpolniti na prijavni strani ob času oddaje naročila.

Društvo Bhakti Marga Slovenija svoje stranke in poslovne partnerje redno obvešča s pomočjo novic o ponudbi podjetja. Novice podjetja lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejme le, če (1) ima  veljaven e-poštni naslov in (2) se naroči na prejemanje novic. Potrditveno e-poštno sporočilo bo poslano na e-poštni naslov, ki ga je določil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v postopku dvojne privolitve, pri katerem potrditvena e-pošta služi kot dokaz, da je lastnik e-poštnega naslova posameznik, ki se je naročil na prejemanje novic.

Pri prijavi na novice shranimo tudi IP naslov računalniškega sistema, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabil ob registraciji, pa tudi datum in čas prijave. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da se lahko kasneje raziščejo morebitne zlorabe e-poštnega naslova posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in torej služi pravnemu varstvu upravljalca.

Osebni podatki, zbrani pri naročilu na novice, bodo uporabljeni le za pošiljanje naših novic. Poleg tega se lahko v primeru, če je to potrebno za delovanje novic ali naročila nanje, naročnikom na novice pošiljajo obvestila po elektronski pošti,  kot na primer v primeru spremenjene ponudbe novic ali  spremembe tehničnih okoliščin. Osebni podatki, ki se zbirajo v zvezi z naročilom na novice, se ne bodo prenesli tretjim osebam. Naročilo na naše novice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli odpove. Privolitev za shranjevanje osebnih podatkov, ki jo je dal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s pošiljanjem novic, je mogoče kadar koli preklicati s sledenjem povezavi, ki se nahaja v vsakem sporočilu z novicami. Prejemanje novic je mogoče odpovedati tudi neposredno na spletnem mestu upravljalca ali tako, da se sporoči upravljalcu na drug način.

 1. Zalezovanje uporabnikov novic

Glasilo Društva Bhakti Marga Slovenija vsebuje tako imenovane slikovne pike. Slikovna pika je miniaturna slika, vgrajena v e-poštno sporočilo v obliki HTML, ki omogoča beleženje in analizo dnevniških datotek. To omogoča statistično analizo uspešnosti spletnih marketinških kampanj. Na podlagi vgrajene slikovne pike lahko Društvo Bhakti Marga Slovenija ugotovi ali in kdaj posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odprl e-poštno sporočilo in katerim povezavam v e-pošti je sledil.

Osebne podatke, zbrane v slikovnih pikah, ki jih vsebujejo glasila, upravljalec shrani in analizira z namenom, da optimizira pošiljanje glasila, pa tudi da vsebino prihodnjih glasila še bolje prilagodi interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekličejo privolitev, dano v postopku dvojne privolitve. Po preklicu bo upravljalec izbrisal te osebne podatke. Društvo Bhakti Marga Slovenija šteje vsako odpoved prejemanja novic kot preklic takšne privolitve.

 1. Možnost stika preko spletne strani

Spletno mesto Društva Bhakti Marga Slovenija vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, pa tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kontaktira upravljalca po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih pošlje posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih prostovoljci pošljejo upravljalcu osebnih podatkov, se prostovoljno posredujejo za namene obdelave ali vzpostavitve stika s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne prenesejo tretjim osebam.

 1. Funkcija komentarjev v spletnem dnevniku

Društvo Bhakti Marga Slovenija uporabnikom ponuja možnost, da komentirajo posamezne prispevke v spletnem dnevniku (blog) na spletni strani upravljalca. Blog je javno dostopna spletna stran, prek katere lahko eden ali več ljudi (blogerji ali spletni blogerji) objavlja članke ali zapiske v obliki objav na blogu. Objave na blogu lahko običajno komentirajo tretje osebe.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, komentira objavo na blogu, se takšen komentar shrani in objavi komentar posameznika skupaj z datumom komentarja in imenom (psevdonimom), ki ga je izbral takšen posameznik. Poleg tega se iz varnostnih razlogov shrani tudi IP naslov, ki ga ponudnik internetnih storitev (ISP) dodeli posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, za primer, če se s komentarjem kršijo pravice tretjih oseb ali objavi nezakonito vsebino. Shranjevanje teh osebnih podatkov je torej v lastnem interesu upravljalca podatkov, tako da se lahko v primeru kršitve sam razbremeni krivde. Tako zbrani osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, razen če tak prenos zahteva zakon ali če je to potrebno zaradi varovanja pravic upravljalca podatkov.

 1. Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljalec podatkov obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena hrambe oziroma toliko časa, kot to dopuščajo predpisi, ki zavezujejo upravljalca.

Če razlog za hrambo osebnih podatkov odpade ali če se izteče obdobje hrambe v skladu s predpisi, ki zavezujejo upravljalca, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

 1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • a) Pravica do potrditve

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljalca dobiti potrditev, ali se osebni podatki, ki zadevajo njega ali nje, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico, se lahko kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 • b) Pravica do dostopa

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljalca kadar koli in brezplačno pridobiti informacije o svojih osebnih podatkih, ki se obdelujejo, in kopijo teh podatkov. Poleg tega imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s predpisi dostop do naslednjih informacij:

 • namene obdelave;
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljalca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22 (1) in (4) GDPR in, vsaj v teh primerih, smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 • c) Pravica do popravka

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 • d) Pravica do izbrisa (Pravica biti pozabljen)

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljalec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točko (a) člena 9(2) GDPR, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) GDPR, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) GDPR;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljalca;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) GDPR.

Če obstaja eden od zgoraj navedenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi izbrisati osebne podatke, ki jih hrani Društvo Bhakti Marga Slovenija, se lahko kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu. Takšna oseba je dolžna nemudoma zagotoviti, da se zahteva za izbris takoj izpolni.

Če upravljalec javno objavi osebne podatke in je dolžan v skladu s členom 17 (1) GDPR izbrisati osebne podatke, upravljalec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da obvesti druge upravljalce, ki obdelujejo osebne podatke, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije. Za potrebne ukrepe v zvezi  s tem poskrbi pooblaščenec za varstvo podatkov Društva Bhakti Marga Slovenija ali drug zaposleni.

 • e) Pravica do omejitve obdelave

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljalec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1) GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je eden od zgoraj omenjenih pogojev izpolnjen in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani Društvo Bhakti Marga Slovenija, se lahko kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu, ki je dolžan urediti omejitev obdelave.

 • (f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točko (a) člena 9(2) GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1), in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Ta pravica se ne uporablja za obdelavo, potrebno za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljalcu, ali kadar bi to negativno vplivalo na pravice in svoboščine drugih.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljalca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 • g) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) GDPR, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb.

Društvo Bhakti Marga Slovenija bo v primeru ugovora prenehala z obdelavo osebnih podatkov posameznika, ki je vložil ugovor, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če Društvo Bhakti Marga Slovenija osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi za namene neposrednega trženja, Društvo Bhakti Marga Slovenija osebnih podatkov ne bo več obdelovala v te namene.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno stopi v stik s pooblaščencem za varstvo podatkov Društva Bhakti Marga Slovenija ali z drugim zaposlenim. Poleg tega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES upravičen do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

 • h) Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, razen kadar je takšna odločitev (1)  nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljalcem podatkov; (2) dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljalca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljalcem podatkov, ali (2) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, Društvo Bhakti Marga Slovenija izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravice do osebnega posredovanja upravljalca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice do avtomatiziranega posameznega odločanja, se lahko kadar koli neposredno obrne na na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 • i) Pravica do umika soglasja o varstvu podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu evropski zakonodajalec kadar koli umakne soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do umika soglasja, se lahko kadar koli neposredno obrne na na našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali drugo osebo, zaposleno pri upravljalcu.

 1. Zaščita podatkov za aplikacije in postopke prijave

Upravljalec podatkov zbira in obdeluje osebne podatke vlagateljev za namene obdelave prijave. Obdelava se lahko izvede tudi v elektronski obliki. To velja zlasti, če vlagatelj upravljalcu predloži ustrezne prijavne dokumente po elektronski pošti ali prek spletnega obrazca na spletnem mestu. Če upravljalec podatkov sklene pogodbo o zaposlitvi s prosilcem, se predloženi podatki shranijo za namene obdelave delovnega razmerja v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. Če upravljalec s prosilcem ne sklene nobene pogodbe o zaposlitvi, se dokumenti vloge samodejno izbrišejo dva meseca po uradnem obvestilu o odločbi o zavrnitvi, pod pogojem, da izbrisu ne nasprotujejo nobeni drugi zakoniti interesi upravljalca. Drugi legitimni interes v zvezi s tem je na primer, dokazno breme v postopku po Zakonu o splošnem enakem obravnavanju (AGG).

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka

Upravljalec je na tej spletni strani integriral komponente podjetja Facebook. Facebook je družabno omrežje.

Družabno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družbenih omrežij omogoča, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, naložijo fotografije in se povezujejo prek prošenj za prijateljstva.

Družba, ki upravlja z omrežjem Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike. Če oseba živi zunaj Združenih držav Amerike ali Kanade, je nadzornik družbe Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z obiskom posamezne strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljalec, v katero je integrirana Facebook komponenta (Facebook vtičniki), je spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozvan, da prek Facebook komponente prenese prikaz ustrezne Facebook komponente. Pregled vseh Facebook vtičnikov je dostopen pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med potekom tega tehničnega postopka se Facebook seznani s tem, katero posamezno podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob obisku našega spletnega mesta prijavljen na Facebooku, Facebook z vsakim obiskom naše spletne strani prepozna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in med celotnim trajanjem obiska na našem spletnem mestu beleži, katere podstrani našega spletnega mesta je obiskal . Te informacije se zbirajo prek Facebook komponente in so povezane s Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Facebook gumbov, integriranega v našo spletno stran, npr. Gumb »Všeč mi je« ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, doda svoj komentar, Facebook te podatke poveže z osebnim Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Facebook preko Facebook komponente vedno prejme informacije o obisku našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času obiska naše spletne strani istočasno prijavljen na Facebook. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne Facebook komponento ali ne. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko prenos podatkov na Facebook prepreči tako, da se odjavi s svojega Facebook računa, preden obišče našo spletno stran.

Smernice za varstvo podatkov, ki jih je objavil Facebook in so na voljo na https://facebook.com/about/privacy/, vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam razloženo, katere možnosti nastavitev ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo preprečitev prenosa podatkov na Facebook. Te aplikacije lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja za preprečitev prenosa podatkov na Facebook.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na tem spletnem mestu je krmilnik integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je spletna analitična storitev. Spletna analitika je zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je bila oseba preusmerjena na našo spletno stran (tako imenovani napotitelj), katere podstrani so bile obiskane ali kako pogosto in koliko časa si je posameznik podstrani ogledoval. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljalec komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Za spletno analitiko prek Google Analytics krmilnik uporablja aplikacijo “_gat. _AnonymizeIp”. S pomočjo te aplikacije Google skrajša in aninimizira IP naslov internetne povezave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ko dostopa do naših spletnih strani iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na našem spletnem mestu. Google uporablja zbrane podatke in informacije med drugim za oceno uporabe našega spletnega mesta ter zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih mestih, in da nam zagotavlja druge storitve v zvezi z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pojem piškotkov je pojasnjen zgoraj. Google z nastavitvijo piškotka omogoča analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim obiskom posamezne strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljalec in v katero je vgrajena komponenta Google Analytics,  internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posreduje podatke prek Komponenta Google Analytics za spletno oglaševanje in poravnavo nadomestil Googlu. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi določene osebne podatke, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki med drugim omogoča Googlu, da ugotovi izvor obiskovalcev in klikov in obračuna nadomestilo za svoje storitve.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil opravljen dostop, in pogostost obiskov našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z vsakim obiskom naše spletne strani se takšni osebni podatki, vključno z naslovom IP dostopa do interneta, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane v tehničnem postopku, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli prepreči nameščanje piškotkov prek našega spletnega mesta z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku preprečuje tudi, da bi Google Analytics namestil piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega se piškotki, ki jih Google Analytics že uporablja, lahko kadar koli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Poleg tega lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prepreči zbiranje podatkov, ki jih ustvari Google Analytics v zvezi z uporabo tega spletnega mesta, pa tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla, če prenese in namesti  dodatek brskalnika, ki je na voljo na povezavi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik sporoča Google Analytics prek JavaScript, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo posredovati v Google Analytics. Namestitev dodatkov brskalnika Google šteje kot nasprotovanje posredovanju podatkov. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbrisan, formatiran ali na novo nameščen, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, znova namestiti dodatke brskalnika, če želi onemogoči Google Analytics. Če je dodatek brskalnika odstranil ali izključil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druga oseba v okviru svojih pooblastil, ga je mogoče ponovno namestiti ali vključiti.

Dodatne informacije Googlova pravila o varstvu podatkov so na voljo na povezavi https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ ali  http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dodatno pojasnjen na povezavi https://www.google.com/analytics/.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google+

Upravljalec je kot komponento tega spletnega mesta dodal gumb Google+. Google+ je socialno omrežje. Družabno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družbenih omrežij omogoča, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, naložijo fotografije in se povezujejo prek prošenj za prijateljstva.

Omrežje Google+ upravlja družba Google Inc., 1600 Amfiteater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim obiskom katere od strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljalec in na katero je vgrajen gumb Google+, internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno prenese podobo gumba Google+ preko komponente gumba Google+, pri čemer Google pridobi podatke o tem, katere od podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Podrobnejše informacije o storitvi Google+ so na voljo na strani https://developers.google.com/+/.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času obiska našega spletnega mesta prijavljen v Google+, Google+ prepozna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zabeleži katere podstrani našega spletnega mesta je pregledoval v času trajanja svojega obiska. Te informacije se zbirajo prek gumba Google+ in jih Google poveže z računom Google+, posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne gumb Google+, ki je integriran na našem spletnem mestu in tako poda priporočilo  Google+ 1, Google te podatke shrani in dodeli njegovemu osebnemu uporabniškemu računu. Priporočilo Google+ 1  posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki s tem postane javno dostopno v skladu s pogoji, ki jih v zvezi s tem določi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kasneje se priporočilo  Google+ 1, ki ga poda posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki na tem spletnem mestu, skupaj z drugimi osebnimi podatki, na primer ime računa v Googlu +, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shranjena fotografija, shrani in obdeluje v drugih Googlovih storitvah, kot so na primer rezultati Googlovega iskalnika, Google račun posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali na drugih mestih, npr. na spletnih straneh ali v zvezi z oglasi. Google lahko obisk tega spletnega mesta poveže tudi z drugimi osebnimi podatki, shranjenimi v Googlu. Google beleži te osebne podatke z namenom izboljšati ali optimizirati različne Googlove storitve.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob obisku našega spletnega mesta prijavljen v Google+, prejme Google s pomočjo gumba podatek, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na gumba Google+ ali ne.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi osebnih podatkov posredovati Googlu, lahko prepreči tak prenos tako, da se odjavi iz svojega računa Google+, preden obišče naše spletno mesto.

Dodatne informacije Googlova pravila o varstvu podatkov so na voljo na povezavi https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/. Več podatkov o Googlovem gumbu o storitvi Google+ 1 je na voljo na povezavi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Instagrama

Na tej spletni je upravljalec vgradil komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki jo je mogoče opisati kot avdiovizualno platforma, ki uporabnikom omogoča skupno rabo fotografij in videoposnetkov ter razpečevanje takšnih podatkov v drugih družbenih omrežjih.

Družba, upravlja Instagram, je Instagram LLC, 1 Hacker Way, stavba 14, prvo nadstropje, Menlo Park, Kalifornija, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim obiskom splete strani, ki jo upravlja upravljalec in na katero je vgrajena komponenta Instagrama (gumb Insta), je internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozvan, da prenese prikaza ustrezne komponente Instagrama. Med potekom tega tehničnega postopka se Instagram seznani s tem, katere podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času obiska našega spletnega mesta prijavljen v Instagram, Instagram prepozna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zabeleži katere podstrani našega spletnega mesta je pregledoval v času trajanja svojega obiska. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagram in so povezane z ustreznim Instagram računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne katerega od Instagram gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, Instagram te podatke poveže z osebnim Instagram uporabnikovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob obisku našega spletnega mesta prijavljen v Instagram, prejme Instagram s pomočjo gumba podatek, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na Instagramov gumb ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi osebnih podatkov posredovati Instagramu, lahko prepreči tak prenos tako, da se odjavi iz svojega računa Instagram preden obišče naše spletno mesto.

Dodatne informacije in veljavna pravila o varstvu podatkov Instagrama lahko najdete na povezavi https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Shariffa

Na to spletno stran je upravljalec dodal komponento Shariff, ki zagotavlja gumbe družabnih medijev, ki so skladni z zaščito podatkov. Shariff je razvil GitHub, Inc. za nemško računalniško revijo c’t.

Razvijalec komponente je družba GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Združene države Amerike.

Gumbi, ki jih zagotavljajo družbena omrežja, običajno posredujejo osebne podatke v ustrezno družabno omrežje takoj, ko uporabnik obišče spletno stran, v katero je bil integriran gumb takšnega družabnega omrežja. Z uporabo komponente Shariff pa se osebni podatki prenesejo na posamezno družabno omrežja šele, ko obiskovalec aktivno aktivira ustrezni gumb. Dodatne informacije o komponenti Shariff najdete v računalniški reviji c’t  na povezavi http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz -2470103. Html je na voljo. Uporaba komponente Shariff je namenjena varovanju osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani in nam hkrati omogoča vključevanje gumbov za družbena omrežja na tej spletni strani.

Nadaljnje informacije in veljavna pravila GitHub o varstvu podatkov so na voljo na povezavi https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Twitterja

Na tej spletni je upravljalec vgradil komponente storitve Twitterja. Twitter je večjezična javno dostopna storitev mikroblogov, na kateri lahko uporabniki objavljajo in širijo tako imenovane tvite, t.j. kratka sporočila, ki so omejena na 140 znakov. Ta kratka sporočila so na voljo vsem, tudi tistim, ki niso prijavljeni na Twitter. Tviti so prikazani tudi tako imenovanim sledilcem posameznega uporabnika. Sledilci so drugi uporabniki Twitterja, ki spremljajo tvite uporabnika. Twitter omogoča nagovarjanje širokega občinstva s pomočjo hashtagov, povezav ali retweetov.

Družba, ki upravlja s Twitterjem, je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim obiskom katere od strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljalec in v katero je integrirana Twitter komponenta (Twitterjev gumb), internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno prenese prikaz ustrezne vsebine Twitterja, Nadaljnje informacije o gumbih Twitter so na voljo na povezavi https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Med tem tehničnim postopkom Twitter pridobi podatke o tem, katere od podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Namen integracije komponente Twitter je razširjanje vsebine tega spletnega mesta, kar omogoča našim uporabnikom, da predstavijo to spletno stran digitalnemu svetu in povečajo število obiskovalcev.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času obiska našega spletnega mesta prijavljen v Twitter, Twitter prepozna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zabeleži katere podstrani našega spletnega mesta je pregledoval v času trajanja svojega obiska. Te informacije se zbirajo preko Twitterjeve komponente in jih Twitter poveže s Twitter računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Twitterjevih gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, Twitter te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob obisku našega spletnega mesta prijavljen v Twitter, prejme Twitter s pomočjo gumba podatek, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na Twitterjev gumb ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi osebnih podatkov posredovati Twitterju, lahko prepreči tak prenos tako, da se odjavi iz svojega Twitter računa preden obišče naše spletno mesto.

Do veljavnih pravil o varstvu podatkov Twitterja lahko dostopate pod https://twitter.com/privacy?lang=sl.

 1. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi YouTuba

Na tej spletni je upravljalec vgradil komponente storitve YouTube. YouTube je internetni video portal, ki omogoča brezplačno objavljanje, ogled in komentiranje videoposnetkov. YouTube omogoča objavo vseh vrst videov, vključno s celotnimi filmi in televizijskimi oddajami, glasbenimi video posnetki, napovedniki in videoposnetki, ki jih uporabniki ustvarijo prek internetnega portala.

YouTube upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDRUŽENE DRŽAVE. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim obiskom katere od strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljalec in v katero je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno prenese prikaz ustrezne komponente YouTube. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na povezavi https://www.youtube.com/yt/about/en/. Med tem tehničnim postopkom YouTube pridobi podatke o tem, katere od podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času obiska našega spletnega mesta prijavljen v YouTube, YouTube prepozna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zabeleži katere podstrani našega spletnega mesta je pregledoval v času trajanja svojega obiska. Te informacije zbirata YouTube in Google in se povežejo z YouTube računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob obisku našega spletnega mesta prijavljen v YouTube, prejme  YouTube s pomočjo komponente  YouTube podatek, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na  YouTube video ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi osebnih podatkov posredovati  YouTube, lahko prepreči tak prenos tako, da se odjavi iz svojega računa  YouTube preden obišče naše spletno mesto.

YouTubova pravila o varstvu podatkov, ki zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani YouTube in Google, so na voljo na povezavi https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/.

 1. Način plačila: Določbe o varstvu podatkov o uporabi PayPal kot ponudnika plačilnih storitev

Na tej spletni je upravljalec vgradil komponente storitve PayPal. PayPal je spletni ponudnik plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo prek osebnih ali poslovnih računov PayPal ali prek kreditnih kartic, kadar uporabnik nima računa PayPal. Uporabnik upravlja z računom PayPal prek e-poštnega naslova, zato račun nima klasične številke računa. PayPal omogoča spletna plačila tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal ponuja tudi skrbniške storitve in storitve zaščite kupca.

V Evropi storitve PayPal ponuja PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, Boulevard Royal 22-24, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, med postopkom naročanja v spletni trgovini izbere “PayPal” kot možnost plačila, se njegovi  podatki samodejno posredujejo PayPalu. Z izbiro te možnosti plačila posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

Osebni podatki, ki se posredujejo PayPalu, so običajno ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, potrebni za obdelavo plačil. Obdelava kupne pogodbe zahteva tudi osebne podatke, ki so v povezavi z ustreznim naročilom.

Posredovanje podatkov je namenjeno obdelavi plačil in preprečevanju prevar. Upravljalec posreduje osebne podatke PayPalu zlasti v primeru, ko za prenos obstaja upravičen interes. Osebne podatke, ki si jih izmenjata PayPal in upravljalec, lahko PayPal posreduje sistemom za izmenjavo informacij o zadolženosti. Ta prenos je namenjen preverjanju identitete in kreditne sposobnosti.

PayPal lahko osebne podatke po potrebi posreduje povezanim družbam in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za obdelavo podatkov v naročilu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko PayPalu kadar koli prekliče privolitev za obdelovanje osebnih podatkov. Preklic ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za (pogodbeno) obdelavo plačil.

Veljavna pravila PayPal o varstvu podatkov lahko najdete na povezavi https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Način plačila: Določbe o varstvu podatkov o uporabi Sofortüberweisung kot ponudnika plačilnih storitev

Na tej spletni je upravljalec vgradil komponente storitve Sofortüberweisung. Sofortüberweisung je plačilna storitev, ki omogoča brezgotovinsko plačevanje izdelkov in storitev na internetu. Sofortüberweisung je tehnični postopek, ki spletnemu trgovcu omogoča, da prejme potrdilo o plačilu takoj po oddaji naročila in odpošlje blago, opravi storitve ali omogoči kupcu prenos datotek.

Družba, ki upravlja Sofortüberweisung, je SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Nemčija.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, med postopkom naročanja kot možnost plačila v naši spletni trgovini izbere “takojšen prenos”, se podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredujejo Sofortüberweisung. Z izbiro te možnosti plačila posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

V primeru obdelave nakupa z neposrednim prenosom kupec pošlje PIN in TAN podjetju Sofort GmbH. Sofortüberweisung nato po tehničnem preverjanju stanja računa in pridobivanju dodatnih podatkov izvede plačilo spletnemu trgovcu, ki je samodejno obveščen o izvedbi finančne transakcije.

Osebni podatki, ki se izmenjujejo s Sofortüberweisung, so ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, potrebni za obdelavo plačil. Posredovanje podatkov je namenjeno obdelavi plačil in preprečevanju prevar. Če obstaja upravičen interes za prenos, lahko upravljalec posreduje tudi druge osebne podatke. Osebne podatke, izmenjane med Sofortüberweisung in upravljalcem, lahko Sofortüberweisung posreduje sistemom za izmenjavo informacij o zadolženosti. Ta prenos je namenjen preverjanju identitete in kreditne sposobnosti.

Sofortüberweisung lahko osebne podatke po potrebi posreduje povezanim družbam in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za obdelavo podatkov v naročilu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Sofortüberweisung kadar koli prekliče privolitev za obdelovanje osebnih podatkov. Preklic ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za (pogodbeno) obdelavo plačil.

Veljavna pravila o varstvu podatkov Sofortüberweisung so na voljo na povezavi https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 1. Pravna podlaga za obdelavo

Člen 6(1)(a). GDPR služi kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v primeru, če pridobimo privolitev posameznika za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer za dobavo blaga ali za opravo storitve, gre za obdelavo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR. Enako velja za obdelavo podatkov za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(1)(c) GDPR. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne podatke morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na členu 6(1)(d) GDPR. Končno lahko postopki obdelave temeljijo na členu 6(1)(f) GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj navedenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dovoljeni, ker jih je izrecno omenil evropski zakonodajalec. Menil je, da se lahko domneva upravičen interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjemalec upravljalca (točka 47, 2 stavek preambule k GDPR).

 1. Upravičeni interesi, ki jih zasleduje upravljalec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6(1)(f) GDPR je naš legitimni interes, da poslujemo v dobrobit vseh zaposlenih in delničarjev.

 1. Obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni

Merilo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov je obdobje hrambe, določeno s predpisi. Po preteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, dokler niso več potrebni za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.

 1. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; Pogoj za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da posreduje osebne podatke; Možne posledice, če takšni podatki niso bili predloženi

Posredovanje osebnih podatkov je delno zahtevano s predpisi (npr. davčni predpisi), lahko pa izhaja tudi iz pogodbenih določb (npr. podatki o pogodbeni stranki). Včasih je morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih nato obdelamo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim ali njo sklene pogodbo. Če osebnih podatkov ne bi pridobili, pogodbe z osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, ne bi bilo mogoče skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, se mora obrniti na našega pooblaščenca za varstvo podatkov, ki mu pojasni, ali je posredovanje osebnih podatkov zahtevano z zakonom ali pogodbo ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice, če osebnih podatkov ne posreduje.

 1. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali oblikovanja profilov.

 1. Spletna trgovina

Vsi podatki, ki jih kupec vnese v okviru obdelave naročil, se shranijo. To vključuje kontaktne podatke, podatke o naročilu in podatke o obdelavi plačil. Podatki, ki so nujno potrebni za dostavo ali obdelavo naročil, se posredujejo tretjim ponudnikom storitev, kot so prevozna podjetja, banke in ponudniki plačilnih storitev. Če shranjevanje osebno podatkov ni več potrebno ali zakonsko zahtevano, se izbrišejo.

 1. Internet za goste

Pri zagotavljanju dostopa do interneta za naše obiskovalce bomo zagotovili, da bodo vaši osebni podatki zbrani, shranjeni in obdelani samo v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih storitev, in po zakonu dovoljeno ali zahtevano.

Če boste med uporabo naših storitev zaprošeni za izjavo o privolitvi v skladu s predpisi o zasebnosti, boste obveščeni, da lahko privolitev kadar koli prekličete z učinkom za naprej.

Za zagotavljanje storitev dostopne točke so potrebni osebni podatki vaše naprave. To pomeni, da se lahko začasno shranijo tudi naslovi MAC  uporabniških naprav. Datoteke dnevnika, ki beležijo naravo in količino uporabe, lahko hranimo do 7 dni.

Zlasti zbiramo podatke, ki izhajajo iz uporabe gostujočega interneta (prometni podatki). To vključuje, na primer: IP naslov ponudnika, osebne identifikacijske podatke, lokacijske podatke, pa tudi datum in čas začetka in konca povezave ter druge podatke o prometu, potrebne za vzpostavitev in vzdrževanje internetne povezave. Podatki o prometu bodo anonimni ali izbrisani takoj po prekinitvi povezave, razen če je njihovo shranjevanje ali uporaba dovoljeno ali zahtevano z zakonom. Teh podatkov ne moremo povezati z vašo osebo.

 1. Politika zasebnosti za aplikacije in postopek prijave

Upravljalec zbira in obdeluje osebne podatke prosilcev za namene obdelave prijavnega postopka. Obdelava se lahko izvede tudi v elektronski obliki. To še posebej velja, če prosilec upravljalcu predloži ustrezne prijavne dokumente po elektronski poti, na primer po elektronski pošti. Če upravljalec z vlagateljem sklene pogodbo o zaposlitvi, bodo posredovani podatki shranjeni za namene delovnega razmerja v skladu z zakonom. Če nadzornik s kandidatom ne sklene nobene pogodbe o zaposlitvi, se vloge dokumenti samodejno izbrišejo 6 mesecev po uradnem obvestilu o odločitvi o zavrnitvi, razen če izbris nasprotuje drugim zakonitim interesom upravljalca. Drugi zakoniti interes v tem smislu, na primer, dokazno breme v postopku po Zakonu o splošnem enakem obravnavanju (AGG).

 1. Nadzorni organ

Društvo Bhakti Marga Slovenija, Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija

 1. Video nadzor

V izbranih prostorih uporabljamo video nadzorne naprave. Te služijo upravičenemu interesu za preiskovanje in preprečevanje kaznivih dejanj, kot je tatvina premoženja gostov.

Video nadzor se ne uporablja na posebej občutljivih območjih (stranišča, hotelske sobe), saj tu prevladuje zaščita osebnih pravic gostov.

Podatki so shranjeni nekaj dni. Po ovrednotenju podatkov glede na njihov namen se video podatki izbrišejo.

 1. Registracija za prireditve

Za prijavo na naše dogodke zbiramo osebne podatke udeležencev. To vključuje kontaktne podatke in informacije, potrebne za preverjanje primernosti in sposobnosti za sodelovanje pri določenem dogodku, na primer starost udeležencev in znanje jezika. Takšni podatki so bodisi potrebni za izvedbo dogodkov v skladu s pogodbo, bodisi zahtevamo privolitev udeležencev za zbiranje in uporabo teh osebnih podatkov.

Če se je namen podatkov iztekel, kar je običajno nekaj dni po dogodku, se podatki izbrišejo. Edine izjeme so primeri, ko imamo zakonsko obveznost ali pravico, da podatke še naprej hranimo.

Prijava za dogodke poteka preko naše spletne strani, pa tudi na kraju samem prek pisnih prijavnic.

 1. Facebook Fanpage

Za vzdrževanje Facebook strani uporabljamo tehnično platformo in storitve družbe Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Facebook stran in njene funkcije uporabljate na lastno odgovornost. To velja zlasti za uporabo interaktivnih funkcij (npr. Komentiranje, deljenje, ocenjevanje, všečkanje).

Sledenje predpisom o varstvu podatkov je za nas kot upravljalca Facebook strani še posebej pomembno. V skladu s standardom GDPR moramo poudariti, da je uporaba Facebook strani verjetno problematična s stališča predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Ko obiščete našo Facebook stran, Facebook pridobi vaš IP naslov in druge podatke, ki so na voljo na vašem računalniku v obliki piškotkov. Te informacije se uporabljajo za zagotavljanje statističnih informacij o uporabi Facebook strani kot upravljalcu Facebook strani. Te informacije vključujejo anonimne podatke zvezi z dostopom do Facebook strani. To vključuje podatke o dosegu, ogledu strani ali demografskih podatkih o starosti, spolu in izvoru uporabnikov.

Poleg tega na naši strani oboževalcev vidimo všečke in komentarje posameznih oseb ter skupne vsebine. Ti podatki niso predmet nadaljnjega vrednotenja.

Te podatke uporabljamo samo za statistične namene, da merimo uspešnost in doseg prispevkov in oglaševalskih kampanj ter za vpogled v to, katere vrste ljudi berejo naše prispevke in kako so sprejete.

Želeli bi opozoriti, da lahko uporabniki prek funkcij za komentiranje objavijo tudi občutljive osebne podatke (v skladu s členom 9 DSGVO). To vključuje na primer informacije o ideoloških ali verskih pogledih in prepričanjih uporabnikov. V takem primeru takšne podatke kot uporabnik posredujete prostovoljno.

Radi bi opozorili, da je do vaših objav in komentarjev na naši Facebook strani in všečkov, ki jih pošljete, na splošno možno dostopati javno in po vsem svetu. Zato ne moremo izključiti zlorabe s strani tretjih oseb, tudi če izbrišemo prispevke ali Facebook stran.

Facebook več informacij o tem zagotavlja na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Podatke, zbrane o vas v tem okviru, bo Facebook Ltd. obdelal in jih po potrebi prenesel v države zunaj Evropske unije. Katere podatke zbira in kako jih uporablja Facebook do določene mere razkriva v svojih smernicah za uporabo podatkov. Tam boste našli tudi informacije, kako vzpostaviti stik s Facebookom in kako spremeniti nastavitev oglasov. Smernice za uporabo podatkov so na voljo na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/about/privacy

Celotno Facebookovo politiko ravnanja s podatki najdete tukaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Način, kako Facebook uporablja podatke o obisku Facebook strani za svoje namene, v kolikšni meri so aktivnosti na Facebook strani dodeljene posameznim uporabnikom, kako dolgo Facebook shranjuje te podatke in ali so podatki iz obiska na Facebook strani komu posredovani Facebook ne razkriva dokončno in jasno, zato nam to ni znano. Če ste trenutno prijavljeni v Facebook kot uporabnik, je na vaši napravi piškotek z vašim Facebook ID-jem. To Facebooku omogoča, da ve za vaš obisk te strani in kako ste jo uporabljali. To velja tudi za vse druge Facebook strani. Facebookovi gumbi integrirani v spletna mesta omogočajo Facebooku beleženje podatkov o vaših obiskih na teh spletnih mestih, ki se shranijo na vaš Facebook profil. Na podlagi teh podatkov temelji ponudba vsebin in oglaševanje.

Če se želite temu izogniti, se morate odjaviti iz Facebooka ali onemogočiti funkcijo “Ostani prijavljeni”, izbrisati piškotke, prisotne v vaši napravi, zapustiti in ponovno zagnati brskalnik. S tem boste izbrisali podatke Facebooka, ki vas lahko takoj prepoznajo. To vam omogoča uporabo naše Facebook strani, ne da bi razkrili svoj Facebook račun. Ko dostopate do interaktivnih funkcij spletnega mesta (kot so gumbi, komentiranje, deljenje, novice itd.), se prikaže Facebook prijavni zaslon. Ko se prijavite, vas bo Facebook znova prepoznal kot uporabnika.

Za informacije o upravljanju ali brisanju obstoječih podatkov o vas obiščite naslednje strani za podporo Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy#

 1. Foto in video posnetki dogodkov

Zaradi dokumentacije, poročanja ob oglaševanja snemamo in fotografiramo svoje dogodke. Te podatke obdelujemo in objavljamo na internetu na različnih platformah za oglaševalske namene. Tu se sklicujemo na upravičen interes iz točke 47 preambule GDPR in posebno varstvo občutljivih podatkov iz točke 51 preambule GDPR. Kdor ne želi biti fotografiran, se lahko za način uveljavitve svojih interesov poveže s fotografi.

 1. Spletne rezervacije potovanj

Društvo Bhakti Marga deluje tudi kot potovalni agent. V tem kontekstu podatke zbira, obdeluje in uporablja organizator potovanja. Za organiziranje potovanja, ki ste ga rezervirali, naši turistični ponudniki zbirajo osebne podatke, ki ste jih vnesli v obrazec za rezervacijo. Upoštevajte, da se lahko osebni podatki katere koli osebe, ki vas spremlja, zbirajo tudi ob rezervaciji potovanja. Zato vas prosimo, da zagotovite le osebne podatke oseb, ki so v to predhodno privolile. Da bi organizirali in izvedli potovanje, ki ste ga rezervirali, bodo naši turistični ponudniki osebne podatke, potrebne za opravljanje zadevne storitve, posredovali svojim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, letalskim prevoznikom, hotelom ali turističnim zavarovalnicam). Poleg tega bomo vsem vašim sopotnikom poslali seznam udeležencev, v katerem bo navedeno vaše ime in priimek. Če ne želite, da je vaše ime vključeno na ta seznam, lahko temu nasprotujete.

36.2 Obdelava podatkov s strani drugih udeležencev

 

36.2.3 Rezervacija romanja

Podatki, ki ste jih posredovali ob rezervaciji romanja, bodo posredovani organizatorju potovanja, navedenemu na strani dogodka Društva Bhakti Marga Slovenija oz. Bhakti Marga GmbH (ki bo podatke nato posredoval zadevnemu hotelu, letalskemu prevozniku, ponudniku storitev ali njegovemu operaterju). Spodaj so navedeni organizatorji potovanj:

SIA JLAdventure Reinmuizas, Katlakalns, Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2111 Latvija, telefon: 00371 260 80 103, email: info@justloveadventure.com, splet: www. justloveadventure.com izvaja izlete v Izrael, Mauritius, Francijo in Lanzarote.

Njihov ponudnik storitev Jotform bo poskrbel za tehnične vidike svojih paketnih potovanj.

Bhakti Barat Ltd. 383 Sheetal Chaya, Raman Reti, Vrindavan, 281121, UP, e-pošta pilgrimages@bhaktimarga.in, telefon 917895273170, organizira potovanja v Indijo in je odgovoren za obdelavo podatkov.

Društvo Bhakti Marga Slovenija ne organizira romanj in ne nastopa kot posrednik pri tem.

36.2.4. Prenos podatkov v tretje države

Za obdelavo transakcij v kontekstu posameznega poslovnega cilja se podatki posredujejo organom, kupcem, dobaviteljem in hotelom v različnih državah v skladu z zgoraj omenjenimi mednarodnimi smernicami.

 1. Prijava na naše lastne seminarje “tihega umika”
 2. S predložitvijo zavezujoče prijave na katerega od naših dogodkov soglašate z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene prireditve in z objavo priimka, imena, fotografije, naslova in podjetja.

V skladu s členom 13 GDPR smo vam zato dolžni zagotoviti informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu “podatki”), zlasti pa kateri podatki se obdelujejo in za kakšen namen, ter o vaših pravicah v zvezi s tem

39. Dogodki s Paramahamsom Sri Swamijem Vishwanando ter fotografski in video posnetki

Med dogodki s Paramahamsom Sri Swami Vishwanando bodo narejeni fotografski in video posnetki dogodka. Kot prenos v živo in kot video na zahtevo na kanalih Bhakti Marga, kot je kanal Bhakti Marga You-Tube, na spletni strani Bhakti Marga https://www.bhaktimarga.org/livestream in spletni strani BM Marga Slovenija, na spletni strani bhaktimarga. org, na spletni strani Bhakti Marga Slovenija, pa tudi na strani Bhakti Marga na Facebooku, na strani Bhakti Marga na Instagramu, na Flickru Bhakti Marga, pa tudi kot video na zahtevo na medijski platformi Bhakti Marga. Vsebina teh videoposnetkov se uporablja v ta namen in bo v ta namen tudi shranjena.

Predvsem je posnet Guruji, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. Snemanju gostov se v največji možni meri izogibamo, vendar tega ni mogoče izključiti. Na nekaterih omenjenih območjih bodo na voljo območja brez živega prenosa.
Pravna podlaga za to je člen 6(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov in prostovoljno soglasje udeležencev v skladu s členom 6(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zakoniti interes čl. 6(f) GDPR družbe Bhakti Marga je delo družbe Bhakti Marga na področju odnosov z javnostmi, zato so ti video in fotografski posnetki narejeni za namen obveščanja javnosti.

Te videoposnetke je posnela video ekipa podjetja Bhakti Event GmbH, Am Geisberg 1-8, 65321 Heidenrod Nemčija, tel.: 06124/6059-000 0,29 € (DDV vključen) / e-pošta: info@bhaktimarga.org, dataprotection@bhaktimarga.org,. Za več informacij glejte njihovo politiko zasebnosti https://bhaktimarga.org/privacy.

Za te video in fotografske posnetke s tega dogodka obstaja skupna odgovornost v skladu s čl. 26 GDPR, tako za Društvo Bhakti Marga Slovenija, https://bhaktimarga.si/impressum/, https://bhaktimarga.si/privacy-policy/, kot za družbo Bhakti Event GmbH, https://www.bhaktimarga.org/impressum/impressum-de , https://bhaktimarga.org/privacy.

Svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate pri obeh pravnih osebah.
Kontaktni osebi za takšne zahteve sta:
Kontaktna oseba za Društvo Bhakti Marga Slovenija:
e-pošta: dataprotection@bhaktimarga.si
Kontaktna oseba je Marko Preželj.
Kontaktna oseba za podjetje Bhakti Event GmbH:
e-pošta: dataprotection@bhaktimarga.org,
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov odvetnica gospa Anna Aman, info@kanzlei-anna-aman.de

 

 1. Namen obdelave podatkov

Na podlagi vaše privolitve v skladu z vašo zavezujočo prijavo na dogodek bomo obdelali vaše podatke v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena. a) GDPR za naslednje namene:

 • sestavljanje seznama udeležencev in tiskanje značk (priimek, ime, naslov, fotografija, ime podjetja / ustanove);
 • izdajanje računov (priimek, ime, delodajalec);
 • izdajanje potrdil o udeležbi (priimek, ime, podjetje), če je potrebno.
 1. Obdobje obdelave

Vaše podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za načrtovanje in organizacijo dogodka ali za spoštovanje zakonskih določb, kot je obveznost hrambe računov. Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, bomo to takoj storili, če nas ne zavezuje zakonska obveznosti, da jih hranimo.

 

 1. Vaše pravice

V skladu z EU GDPR imate pravico do

 • informacije o obdelavi vaših podatkov;
 • popravljanje ali brisanje vaših podatkov;
 • omejite obdelavo vaših podatkov (zgolj dovoljenje shranjevanja vaših podatkov);
 • nasprotovanja obdelavi vaših podatkov;
 • prenosljivosti podatkov;
 • preklica svojega soglasja z učinkom za v prihodnje;
 • pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
 1. Pristojni nadzorni organ

Društvo Bhakti Marga Slovenija, Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija

 

 1. S prijavo zavezujoče registracije soglašate, da bodo posredovani podatki (ime, priimek, naziv in podjetje) vključeni na seznam udeležencev dogodka, ki bo objavljen. Seznam udeležencev bo na voljo drugim udeležencem dogodka ter govornikom na dogodku in partnerjem dogodka v tiskani obliki.
 1. Druge družbe

Društvo Bhakti Marga Slovenija sodeluje z naslednjimi podjetji, ki tudi to politiko zasebnosti izjavljajo med njimi:

Bhakti Event GmbH

Bhakti Marga Orden Deutschland eV

Bhakti Marga joga gGmbH

Bhakti Marga Stiftung

Bhakti Barat Ltd.