SOGLASJA

S potrditvijo do preklica potrjujem upravljavcu Društvo Bhakti Marga Slovenija, na podlagi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov):

Osebni podatki
Datum(Required)
npr Maha Lakshmi yajna, Ljubljana

Pogoji soglasja:
Prejemanje sporočil je brezplačno in brez obveznosti. Posameznik lahko njihovo prejemanje kadarkoli in brez navajanja razloga prekliče in umakne to soglasje.
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
Osebni podatki se po zahtevi po izbrisu, izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebnih podatkov upravljavec v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.
Osebne podatke upravljavec hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države. Upravljavec hrani podatke do 10 let oz. kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena.
V primeru zahteve po izbrisu podatkov, navedene osebne podatke za dokazilo o opravljenih tečajih (1. stopnja, 2. stopnja,…) upravljavec podatke hrani še 6 mesecev po prejemu zahteve za izbris.
Upravljavec meri, avtomatsko obdeluje analizira, profilira ter ocenjuje zainteresiranost posameznikov za poslana e-sporočila. Te podatke upravljavec hrani še 24 mesecev po poslanem sporočilu.
Več informacij glede hrambe, obdelovanja in njegovih pravic glede osebnih podatkov pri upravljavcu, je posamezniku na voljo v politiki varstva osebnih podatkov objavljeni na spletnem naslovu https://bhaktimarga.si/privacy-policy, https://bhaktimarga.si/terms-and-conditions ter preko telefonske številke:
040 895 605 ali e-naslova: dataprotection@bhaktimarga.si.

Posameznik ima glede teh svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

  • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
  • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
  • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
  • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od upravljavca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru ne-ukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
  • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
  • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.